Privacystatement

[hfe_template id=’11422′]

Privacy statement

PRIVACY STATEMENT VIMAS BV

VIMAS neemt jouw privacy zeer serieus en zal persoonlijke informatie over jou op een zo veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegeven wij verwerken, en met welk doel wij dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij raden jou aan dit Privacy Statement door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@vimas.nl.
 
Wie is VIMAS
VIMAS is de besloten vennootschap VIMAS BV, kantoorhoudende te Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27.10.20.44. VIMAS is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.
 
Hoe gebruikt VIMAS jouw gegevens:
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor VIMAS persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens VIMAS voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door VIMAS worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.
 
Dienstverlening, klantenbeheer, financiële administratie en facturatie
Doeleinde:  Beheer van bestellingen
Gegevens:  Naam, Woonplaats, E-Mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens
Grondslag:  Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:  Tot en met 8 weken na einde geldigheidsperiode voucher/bonDoeleinde:  Afhandelen klachten
Gegevens:  Naam, Woonplaats, E-Mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens,
Inhoud van de klacht
Grondslag:  Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:  Tot en met 8 weken na einde geldigheidsperiode voucher/bon
Doeleinde:  Financiële administratie
Gegevens:  Naam, Woonplaats, E-Mailadres, Telefoonnummer,
Inhoud van de klacht, Bankgegevens, Betalingsgegevens
Grondslag:  Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:  Tot en met 8 weken na einde geldigheidsperiode voucher/bon
Doeleinde:  Financiële administratie
Gegevens:  Naam, Woonplaats, E-Mailadres, Telefoonnummer,
Bankgegevens, Betalingsgegevens
Grondslag:  Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:  Tot en met 8 weken na einde geldigheidsperiode voucher/bon
Doeleinde:  Facturatie
Gegevens:  Naam, Woonplaats, E-Mailadres, Telefoonnummer,
Bankgegevens, Betalingsgegevens, Dossiergegevens
Grondslag:  Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:  Tot en met 8 weken na einde geldigheidsperiode voucher/bon
Doeleinde:  Dienstverlening
Gegevens:  Naam, Woonplaats, E-Mailadres, Telefoonnummer,
Bankgegevens, Betalingsgegevens, Dossiergegevens,
Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren,
Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:  Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:  Tot en met 8 weken na einde geldigheidsperiode voucher/bon

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
VIMAS heeft gegevens van jou in bezit, omdat jij dit gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij VIMAS over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

 
Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij VIMAS. Je kunt verzoeken dat VIMAS je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
 
Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voQorwaarden, het recht om van VIMAS de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.
 
Bezwaar maken
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van VIMAS of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
 
Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van VIMAS te verkrijgen. VIMAS zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
 
Toestemming intrekken
Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je hete recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekend wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat VIMAS je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
 
Reactie door VIMAS
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@vimas.nl. VIMAS zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één maand nadat VIMAS een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien VIMAS je verzoek afwijst zal VIMAS in ons antwoordt aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

– Verwerkers. Denk hierbij o.a. de websitebeheerders waar jouw data in een database wordt opgeslagen.
– Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van de overeenkomst tussen jou en VIMAS. Denk hierbij o.a. aan reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen.
Het kan zijn dat VIMAS verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop VIMAS je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@vimas.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop VIMAS jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@vimas.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Gegevensbescherming, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Deze bedrijven gingen al met ons op reis!

Vergroot je omzet door je klanten

even lekker weg te sturen

Neem vliegensvlug contact met ons op!


Neem contact op

PRIVACY STATEMENT VIMAS BV

 

Inleiding
VIMAS neemt jouw privacy zeer serieus en zal persoonlijke informatie over jou op een zo veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegeven wij verwerken, en met welk doel wij dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij raden jou aan dit Privacy Statement door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@vimas.nl. Wie is VIMAS
VIMAS is de besloten vennootschap VIMAS BV, kantoorhoudende te Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27.10.20.44. VIMAS is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke. Hoe gebruikt VIMAS jouw gegevens:
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor VIMAS persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens VIMAS voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door VIMAS worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom. Dienstverlening, klantenbeheer, financiële administratie en facturatie
Doeleinde:  Beheer van bestellingen
Gegevens:  Naam, Woonplaats, E-Mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens
Grondslag:  Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:  Tot en met 8 weken na einde geldigheidsperiode voucher/bonDoeleinde:  Afhandelen klachten
Gegevens:  Naam, Woonplaats, E-Mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens,
Inhoud van de klacht
Grondslag:  Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:  Tot en met 8 weken na einde geldigheidsperiode voucher/bonDoeleinde:  Financiële administratie
Gegevens:  Naam, Woonplaats, E-Mailadres, Telefoonnummer,
Inhoud van de klacht, Bankgegevens, Betalingsgegevens
Grondslag:  Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:  Tot en met 8 weken na einde geldigheidsperiode voucher/bonDoeleinde:  Financiële administratie
Gegevens:  Naam, Woonplaats, E-Mailadres, Telefoonnummer,
Bankgegevens, Betalingsgegevens
Grondslag:  Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:  Tot en met 8 weken na einde geldigheidsperiode voucher/bonDoeleinde:  Facturatie
Gegevens:  Naam, Woonplaats, E-Mailadres, Telefoonnummer,
Bankgegevens, Betalingsgegevens, Dossiergegevens
Grondslag:  Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:  Tot en met 8 weken na einde geldigheidsperiode voucher/bonDoeleinde:  Dienstverlening
Gegevens:  Naam, Woonplaats, E-Mailadres, Telefoonnummer,
Bankgegevens, Betalingsgegevens, Dossiergegevens,
Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren,
Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:  Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:  Tot en met 8 weken na einde geldigheidsperiode voucher/bon

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
VIMAS heeft gegevens van jou in bezit, omdat jij dit gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij VIMAS over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.
  Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij VIMAS. Je kunt verzoeken dat VIMAS je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van VIMAS de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen. Bezwaar maken
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van VIMAS of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van VIMAS te verkrijgen. VIMAS zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen. Toestemming intrekken
Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je hete recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekend wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat VIMAS je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren. Reactie door VIMAS
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@vimas.nl. VIMAS zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één maand nadat VIMAS een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien VIMAS je verzoek afwijst zal VIMAS in ons antwoordt aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

– Verwerkers. Denk hierbij o.a. de websitebeheerders waar jouw data in een database wordt opgeslagen.
– Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van de overeenkomst tussen jou en VIMAS. Denk hierbij o.a. aan reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen.
Het kan zijn dat VIMAS verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop VIMAS je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@vimas.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop VIMAS jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@vimas.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Gegevensbescherming, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

  .

[:]