Algemene Voorwaarden


Free2Fly logo - uw vakantiemarketing specialist

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Free2Fly
Disclaimer & Privacy Statement

Inhoud
De inhoud van de website www.free2fly.nl is met de grootste zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. Free2Fly Vacation Marketing Concepts is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet. De uitgebreide informatie wordt u gebracht onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van foutieve of gewijzigde informatie, ook niet van partijen waarmee wij samenwerken.

Algemeen
Free2Fly Vacation Marketing Concepts gaat zeer zorgvuldig om met de privacy van haar bezoekers. De wijze waarop wij dit nastreven vindt u beschreven in onderstaande informatie. Free2Fly Vacation Marketing Concepts is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar bezoekers van de website www.free2fly.nl van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Free2Fly Vacation Marketing Concepts houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt

Technische Details
De technische details van uw bezoek aan onze site (domeinanalyse) kunnen door ons worden geregistreerd. Wij gebruiken deze data dan voor statistische doeleinden en om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Free2Fly Vacation Marketing Concepts haar dienstverlening aan u verder optimaliseren

Hyperlinks
Onze site bevat soms links naar andere websites en wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met privacy gevoelige informatie omgaan. Free2Fly Vacation Marketing Concepts behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Lees daarom regelmatig deze disclaimer.
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op


Bekijk de concepten


Vraag een offerte aan!

Deze bedrijven gingen al met ons op reis!

zusman.png
zing.png
madrin.png
armond-1.png
x.venox_.png
geo.png
fifthflour.png
larozse.png
bolier.png
mapmaster.png
darkside.png
digit.png
col.png